6. Ochrana osobních údajů

Vše o nákupu

Pravidla nakládání s osobními údaji

FINOD s.r.o.

 

 INFORMACE O FINOD s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost FINOD s.r.o., IČO:25976176, se sídlem Dolní Valy 655, Uherský Brod, 688 01, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 54111 vedená u Krajského soudu v Brně,  (dále jen „FINOD s.r.o.“).

 1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) osob, které se FINOD s.r.o. uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s prodejem drahých kovů a dalšího nabízeného zboží (dále jen „kupující“), (i) osob, které si založí uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), a (iii) uživatelů webových stránek http://www.nakup-zlata.cz/cs (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).

1.3. FINOD s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Jako zpracovatel působí FINOD s.r.o. pouze v případě, kdy sbírá osobní údaje pro výrobce šperků nabízených na webových stránkách.

 

 1. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté kupujícími a uživateli. FINOD s.r.o.  zpracovává osobní údaje kupujících poskytnuté v rámci objednávky zboží nebo uvedené prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jinde na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo a e‑mailová adresa. Dále FINOD s.r.o. sbírá osobní údaje pro výrobce nabízených šperků, společnost DOLCZE traditional manufacturing s.r.o., IČO: 014 51 596, se sídlem Klimentská 1974/20, Nové Město, 110 01 Praha 1 (dále jen „DOLCZE“), a to v rozsahu jméno, telefonní číslo a e mailová adresa, které uvedete v příslušném kontaktním formuláři.

2.2. Identifikační údaje pro přístup do uživatelského účtu. FINOD s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do uživatelského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání a e-mailová adresa.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává FINOD s.r.o. za účelem lepšího cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, o zboží, které jste nakoupili, o vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Údaje získané prostřednictvím zákaznické linky. FINOD s.r.o. za účelem zkvalitňování svých služeb provozuje zákaznickou linku. FINOD s.r.o. takto může zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.

2.5. Údaje týkající se dětí. Objednávku zboží a registraci na webových stránkách je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.

2.6. Kamerový systém. V prostorách FINOD s.r.o., které jsou náležitě označeny, je instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat osoby pohybující se v monitorovaném prostoru.

 

 1. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1.Pro vyřízení objednávky zboží, tj. pro splnění smlouvy mezi FINOD s.r.o. a kupujícím, využívá FINOD s.r.o. vaše identifikační údaje, které uvedete v rámci objednávky, a číslo bankovního účtu. Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení vaší objednávky.

3.2.Za účelem zprostředkování nabídky šperků předává FINOD s.r.o. vámi uvedené osobní údaje přímo DOLCZE. Následně jste již kontaktováni pouze ze strany DOLCZE a FINOD s.r.o. tyto osobní údaje dále nezpracovává.

3.3.Pro přístup do uživatelského účtu, jeho vedení a správu využívá FINOD s.r.o. vaši e‑mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro jednoznačnou identifikaci oprávněného uživatele. Bez těchto údajů není vedení uživatelského účtu možné.

3.4.Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci FINOD s.r.o. formou obchodních sdělení nebo pravidelných soutěží využívá FINOD s.r.o. především vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky zboží, ve vašem uživatelském účtu nebo jinak na webových stránkách. Souhlas udělujete také vyplněním příslušného formuláře na pobočce FINOD s.r.o.. V případě vyhlašovaných soutěží zpracovává FINOD s.r.o. osobní údaje pouze těch uživatelů, kteří se soutěže dobrovolně zúčastní, a to v rozsahu údajů, které vyplní při svém přihlášení do soutěže.

3.5.Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci FINOD s.r.o. zpracovává FINOD s.r.o. při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává FINOD s.r.o. statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá.

Více informací o cookies, které FINOD s.r.o. používá, naleznete níže v odstavci cookies.

3.6. Pro zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami FINOD s.r.o. a pro řešení vašich požadavků provozuje FINOD s.r.o. zákaznickou linku. Pro tento účel může FINOD s.r.o. zpracovávat údaje o vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. FINOD s.r.o. tyto údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak FINOD s.r.o. tyto údaje pro jiné účely nevyužívá.

3.7. Pro zajištění uživatelské podpory využívá FINOD s.r.o. údaje o vašem jméně a e-mailové adrese jaký je email????, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Údaje slouží pouze k vaší identifikaci a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro účely vyřízení vašeho požadavku.

3.8. K ochraně majetku FINOD s.r.o. může být v prostorách FINOD s.r.o. instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat zachycené osoby. Monitorování probíhá v rámci realizace oprávněného zájmu FINOD s.r.o. na ochraně vlastního majetku. Příslušné prostory jsou vždy viditelně označeny.

  

 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 4.1. Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo
 • změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho uživatelského účtu.

4.2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete níže bod Cookies .

 

 5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány FINOD s.r.o. a jejími pracovníky. Veškeré osoby ve FINOD s.r.o. mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce.

5.2. Při zprostředkování nabídky šperků jsou osobní údaje předávány DOLCZE, které se tak stává správcem těchto údajů.

5.3. FINOD s.r.o. také jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro FINOD s.r.o. podle pokynů, které jim FINOD s.r.o. udělí. Účel a rozsah zpracování nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak FINOD s.r.o. předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům FINOD s.r.o. předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele patří:

 • Přepravní společnosti (dodání objednaného zboží);
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing);
 • YANDEX, LLC (nástroje pro on-line marketing);
 • cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
 • Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing);
 • The Rocket Science Group, LLC (nástroj pro rozesílku newsletterů);-jaký použiváme???
 • YouTube, LLC (nástroje pro on-line video marketing);
 • Účetní a auditor (vedení účetnictví a jeho kontrola);
 • Programátor (správa a rozvoj vlastního informačního systému);
 • SMSbrána s.r.o. (odesílání SMS).

  6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1. FINOD s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona FINOD s.r.o. následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Osobní údaje předávané DOLCZE v rámci nabídky šperků zpracovává FINOD s.r.o. pouze do okamžiku, kdy osobní údaje předá.

6.3. Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté vás FINOD s.r.o. vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.

6.4. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává FINOD s.r.o. po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde.

6.5. Údaje získané při využití zákaznické linky nebo chatovacího okna FINOD s.r.o. zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. V případech, kdy je prostřednictvím zákaznické linky učiněna objednávka zboží, jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po jejím ukončení.

6.6. Údaje zpracovávané pro vedení uživatelského účtu FINOD s.r.o. uchovává do doby, kdy dojde k jeho zrušení.

6.7.Kamerové záznamy FINOD s.r.o. uchovává po dobu 30 dnů od jejich pořízení, příp. po dobu řešení incidentu, který je kamerovým systém zachycen.

6.8. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí FINOD s.r.o. pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je FINOD s.r.o. vázána.

 

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na FINOD s.r.o. a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které FINOD s.r.o. zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo FINOD s.r.o..
 • Přístup k údajům, které jste poskytli FINOD s.r.o., ať již v průběhu objednávky drahých kovů či jiného zboží, založení uživatelského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám FINOD s.r.o. potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může FINOD s.r.o. správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš uživatelský účet či registraci.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že FINOD s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již FINOD s.r.o. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek FINOD s.r.o. vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu, nebo v souvislosti s plněním smlouvy, od FINOD s.r.o. k jinému subjektu, kdy FINOD s.r.o. předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

7.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost se v případě podezření na porušení povinností ze strany FINOD s.r.o. obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů .

 8. BEZPEČNOST

8.1. FINOD s.r.o. dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). FINOD s.r.o. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze stranyFINOD s.r.o. pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

 9. KONTAKT 

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na FINOD s.r.o. e‑mailem na adresu finod@nakupzlato.cz nebo na telefonním čísle +420 605563467.

 

 10. ÚČINNOST

10.1.       Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

 

Cookies

Pravidla používání cookies

FINOD s.r.o.

 

Na stránkách http://www.nakup-zlata.cz/cs (dále také jen „webové stránky“) používáme tzv. cookies. V těchto pravidlech používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

 1. CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě našich webových stránek těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče. Naše webové stránky si zapamatují, jaké úkony jste provedli, a když stránky navštívíte znovu, váš prohlížeč odešle cookies zpátky na tyto stránky. Můžeme tak vaše zařízení rozpoznat a díky tomu přizpůsobit naše webové stránky podle vašich preferencí. V dalších případech můžeme používat cookies k přizpůsobení zobrazovaného obsahu našich webových stránek pro lepší uživatelský zážitek, nebo v případě udělení souhlasu pro cílení marketingových kampaní.

 1. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES

Na webových stránkách se při vaší návštěvě zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Přímo v liště si pak můžete zaškrtnutím políčka zvolit, pro jaké účely můžeme do vašeho zařízení cookies ukládat. Kliknutím na tlačítko „přijímám“ pak svou volbu potvrdíte a my budeme používat pouze ty cookies, se kterými jste udělili souhlas. Kliknutím na tlačítko „přijímám vše“ nám můžete jednoduše povolit používání všech cookies. K uložení tzv. nezbytných cookies, které jsou nutné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek, nebo tzv. preferenčních cookies, kterými se přizpůsobuje základní nastavení webových stránek, však váš souhlas nepotřebujeme. Tyto cookies jsou do vašeho zařízení ukládány vždy.

Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. Můžete tak učinit změnou vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek, případně v nastavení svého prohlížeče, kde můžete již uložené cookies také vymazat.

 1. DRUHY COOKIES
 • Dočasné cookies – jsou ve vašem zařízení uloženy jen během relace prohlížeče a jakmile prohlížeč zavřete, vymažou se.
 • Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po zavření prohlížeče, a to po různě dlouhou dobu; právě tyto cookies umožňují rozpoznat vaše zařízení, když naše webové stránky znovu navštívíte.
 • Cookies první strany – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány našimi webovými stránkami.
 • Cookies třetích stran – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány stránkami našich partnerů pro sociální média, reklamy a analýzy.
 1. PROČ COOKIES POUŽÍVÁME?

Díky cookies je používání našich webových stránek uživatelsky mnohem příjemnější. Zároveň umožňují sledovat a analyzovat způsob, jakým naše webové stránky používáte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek, a také lépe personalizovat a zacílit naše reklamní kampaně, abychom vám nabídli skutečně to, co vás samotné zajímá.

Pro tyto účely můžeme používat jak vlastních cookies, tak cookies třetích stran. Prostřednictvím našich webových stránek tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které používáme. Případně můžeme s těmito provozovateli sdílet informace, které byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů umožňuje naši nabídku neustále vylepšovat a také lépe zohlednit vaše osobní preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše nabídka mohla nejvíce zaujmout.

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Konkrétně používáme následující cookies:

 1. a)   Cookies nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek

Název

Druh

Popis účelu

Platnost

Jak lze používání cookie zakázat

eu-cookies

 

Drží příznak, jestli uživatel potvrdil lištu s upozorněním o cookies

Platná 10 let

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči.

viewType

 

 

Slouží pro uložení nastavení zobrazení produktů (Mřížkový / Řádkový)

Platná je rok, nicméně pak se vytváří znovu s výchozím nastavením

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči.

 

 

 1. b)   Cookies pro uložení osobních nastavení a voleb (tzv. preferenční cookies)

Název

Druh

Popis účelu

Platnost

Jak lze používání cookie zakázat

PHPSESSID

 

Slouží pro přihlášení

 

Platná po dobu session, tj. po zavření prohlížeče zmizí

 Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči.

izref

 

 

Drží stránku, ze které se na webové stránky (eshop) přišlo. Tato informace je pak k provedené objednávce evidována jako zdroj.

Platnost 1 rok

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči.

__utma

 

Shromažďuje data, odkud uživatel pochází, jaké vyhledávací zařízení bylo použito, na jaký odkaz bylo kliknuto a jaký termín byl použit pro vyhledávání. Tato data využívá analytický systém Google Analytics.

 

Platnost 2 roky

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči.

 

 1. c)   Cookies pro výkonnost a analytiku

Název

Druh

Popis účelu

Platnost

Jak lze používání cookie zakázat

Google Analytics (Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Cookie třetích stran, relační i trvalé

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který nám pomáhá porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor __ga. Google Analytics ukládá informace o tom, jaké stránky navštívíte, jak dlouho na nich jste, odkud jste se na ně dostali a na jaké odkazy kliknete. Neshromažďujeme ani neukládáme Vaše důvěrná data, takže nemáme informace k případné identifikaci. Další informace o souborech cookies Google Analytics jsou uvedené na této stránce: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=cs. Další informace o podmínkách používání a ochraně soukromí najdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Dle nastavení prohlížeče (session), 2 roky  

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči, změnou vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek nebo nainstalováním tohoto prohlížečového pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Yandex Metrica (YANDEX, LLC, 16, Leo Tolstoy Street

 

Moscow,  119021, Russia

Cookie třetích stran, relační i trvalé

Yandex Metrica je analytický nástroj společnosti Yandex, který nám pomáhá porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Yandex dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Další informace o podmínkách používání a ochraně soukromí najdete na https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy a nebo https://metrica.yandex.com/about/info/data-policy/

 

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči, změnou vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek nebo nainstalováním tohoto prohlížečového pluginu: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml

 

 1. d)   Cookies pro reklamní a marketingové účely

Název

Druh

Popis účelu

Platnost

Jak lze používání cookie zakázat

Google AdWords (Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Cookie třetích stran, trvalá

Sledování konverzí v rámci Google AdWords. Jsou používány pro účely statistických zpráv pro účet AdWords. Tyto statistiky nám říkají, kolik bylo uživatelů, kteří klikli na reklamu Google a otevřeli webovou stránku, která obsahuje značku pro měření konverzí. Další informace o podmínkách používání a ochraně soukromí najdete na: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

30 dnů

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči nebo změnou vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek.

Google AdWords (Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Cookie třetích stran, trvalá

Funkce remarketing. Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting). Oslovit uživatele, kteří dříve navštívili webové stránky a ukazovat reklamu uživatelům, kteří již projevili zájem o naše výrobky nebo služby. Další informace o podmínkách používání a ochraně soukromí najdete na: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

540 dnů

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči, změnou vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek nebo můžete personalizaci reklamy vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného na: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=cs

Sklik (Seznam.cz, a.s., IČO 26168685, se sídlem Radlická 3294/10 Praha 5, PSČ 150 00, Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6493)

Cookie třetích stran, trvalá

Sledování konverzí v rámci Skliku. Jsou používány pro účely statistických zpráv pro účet Sklik. Tyto statistiky nám říkají, kolik bylo uživatelů, kteří klikli na reklamu Sklik a otevřeli webovou stránku, která obsahuje značku pro měření konverzí.

30 dnů

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči, změnou vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek nebo odhlášením na stránce http://www.imedia.cz/.

Sklik (Seznam.cz, a.s., IČO 26168685, se sídlem Radlická 3294/10 Praha 5, PSČ 150 00, Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6493)

Cookie třetích stran, trvalá

Funkce remarketing. Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Sklik, opětovné cílení reklamy (retargeting). Oslovit uživatele, kteří dříve navštívili webové stránky a ukazovat reklamu uživatelům, kteří již projevili zájem o naše výrobky nebo služby.

540 dnů

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči, změnou vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek nebo odhlášením na stránce http://www.imedia.cz/

Pixel Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Cookie třetích stran, trvalá

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting). Oslovit uživatele, kteří dříve navštívili webové stránky a ukazovat reklamu uživatelům, kteří již projevili zájem o naše výrobky nebo služby. Další informace o podmínkách používání a ochraně soukromí najdete na: https://www.facebook.com/about/privacy/update

180 dnů

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči, změnou vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek. Úpravou nastavení v části Nastavení reklam:  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

 1. JAK ZAKÁZAT UKLÁDÁNÍ COOKIES DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Změnu lze provést nastavením cookies v zápatí webových stránek. Také váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Pokud ukládání cookies, včetně nezbytných cookies, zcela zakážete, nemohou naše webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« zpět

Doprava ZDARMA

Od 1 500 000 Kč pro každý nákup

Rychlé doručení

Doručení zásilky do 2-3 dnů

Bezpečný nákup

100% bezpečné nakupování a platba